Монгол Улсаас Япон Улсын Осака хотод суугаа үе үеийн Ерөнхий консулууд:

2023-04-17


 
Д.Батжаргал
Монгол Улсаас Япон Улсын Осака хотноо суугаа
Ерөнхий консул
2012-2013
Ч.Куланда
Монгол Улсаас Япон Улсын Осака хотноо суугаа
Ерөнхий консул
2013-2016
Д.Дэлгэрцогт
Монгол Улсаас Япон Улсын Осака хотноо суугаа
Ерөнхий консул
2016-2020
Л.Элдэв-Очир
Монгол Улсаас Япон Улсын Осака хотноо суугаа
Ерөнхий консул
2020-2022
А.Энх-Амгалан
Монгол Улсаас Япон Улсын Осака хотноо суугаа
 Ерөнхий консул
 
2023 оноос