ЕКГ-ын дансны дугаар

2023-04-14


ЕКГ-ын дансны дугаар/Япон хэлээр/:

銀行: 三井住友銀行
船場支店
支店番号:122
預金種別: 普通
口座番号: 2481870
口座名: ザイオオサカモンゴルコクソウヨウジカン

ЕКГ-ын дансны дугаар:

Мицүй Сүмитомо
Сэнба салбар
Салбарын дугаар: 122
Дансны дугаар: 2481870
Авах газар: Зай Осака Монгорукоку Сорёжикан

Үйлчилгээний хураамж тухайн сарын ханшийн зөрүүнээс хамааран сар бүр өөрчлөгддөг тул ЕКГ-аас лавлана уу.