Осака мужийн Цагдаагийн газраас гаргасан зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

2023-06-16