Осака мужийн Цагдаагийн газраас гаргасан зөвлөмжийг хүргүүлж байна.  

2023-06-16