Япон Улсад ажиллаж амьдрах гарын авлага

2023-04-14


Япон Улсад  урт богино хугацаагаар амьдрахаар ирсэн Монгол иргэдэд зориулан
 
Уг гарын авлагыг Япон Улсын гадаадын иргэд харъяатын газраас бэлтэгсэн бөгөөд тус улсад амьдарч буй гадаад иргэдэд зориулан Япон Улсын хилээр нэвтрэх, оршин суух бүртгэл, эрүүл мэнд нийгмийн даатгал, тэтгэврийн хураамж, орлогын албан татвар, байр орон сууц, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой асуудлууд төдийгүй  эмэгтэйчүүд, жирэмсэн үеийн хяналт, амаржихын өмнөх ба дараах амралт, хүүхэд өсгөх, асран хамгаалах амралт зэрэг олон мэдээллүүдийг нэг дороос авах боломжтой.