ИРГЭНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛ

Монгол Улсын иргэний шинэчилсэн бүртгэл /ИШБ/-ийн зорилт нь Монгол Улсын иргэний төрсний, иргэний үнэмлэхийн, байнга оршин суугаа газрын баталгаа, биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийг шинээр бүртгүүлэхэд оршино.

Монгол Улсын 16 насанд хүрсэн иргэн ИШБ-д хамрагдан цахим үнэмлэхийг шинээр, 25, 45 насандаа шинэчлэн авах ёстой. ИШБ-д бүртгүүлэхдээ өөрийн биеэр ирж, хурууны хээ өгч бүртгэлд хамрагдана.

Бүртгэлд хамрагдсанаас 3 сарын дараа Таны цахим үнэмлэх ЭСЯ-нд ирэх бөгөөд ИШБ-д хамрагдах үедээ холбоо барих утасны дугаар эсвэл шуудангаар хүлээн авах бол хаягаа үлдээнэ үү. Монголд өөрийн төрөл, садангаар дамжуулан авах бол итгэмжлэл хийлгэнэ.

Шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдсаны дараагаар УБЕГ-ын цахим хуудас https://burtgel.gov.mn/, 1890 лавлах утсанд хандаж регистрийн дугаар, бүртгүүлсэн бүртгэлийн тасалбарын дугаараа /бар код/ оруулж таны мэдээлэл бүртгэлд орсон эсэхийг шалгана уу.

1. 16 нас хүрч, иргэний үнэмлэх анх удаа авах үед дараах материал бүрдүүлнэ:

- Төрсний гэрчилгээний хуулбар
- Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
- Гадаад паспортны хуулбар
- МУ-д оршин суугаа хаягын тодорхойлолт
- Иргэний цахим үнэмлэхний төлбөр

2. Иргэний үнэмлэхний хугацаа сунгуулахад дараах материал бүрдүүлнэ:

- Төрсний гэрчилгээний хуулбар
- Хуучин иргэний үнэмлэхний хуулбар /Алга болгосон тохиолдолд УБЕГ-ын иргэний цахим үнэмлэхний лавлагаа/
- МУ-д оршин суугаа хаягын тодорхойлолт
- Иргэний цахим үнэмлэхний төлбөр

ИШБ-д хамрагдахаасаа өмнө өөрийн ургийн овог, Монгол Улсад бүртгэлтэй хаяг, мөн эхнэр, нөхрийн болон 16 нас хүртэлх хүүхдийн регистрийн дугаарыг тодруулж, холбогдох бичиг баримтын хуулбарыг бэлдсэн байна.