Түншлэлийн харилцааг өргөжүүлэх уулзалт

ЕКГ-ын Мэдээ , 2020-10-08

Осака хотын Стратегийн хөгжлийн газрын Эдийн засгийн стратегийн товчооны дарга Торияма Такаюки болон мэргэжилтэн Хатта Ёоко нар ЕКГ-т хүрэлцэн ирж хот хоорондын бизнес түншлэл, дугуй ширээний ярилцлага, уулзалт семинар болон төлөөлөгчид солилцох зэрэг хамтын ажиллагааны хэлбэрийн талаархи туршлагыг харилцан мэдээлж санал солилцов. Уг чиглэлээр тодорхой санал бэлтгэж харилцан санал солилцож хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхээр тохиролцов.